FIZA, a.s.
Hrozňatova 3
615 00 Brno

IČ: 26252325
DIČ: CZ26252325

tel./fax: 548 226 253 sídlo
e-mail: fiza@fiza.cz
Kontaktujte nás

ISO-9001.png

Jsme auditorská a poradenská společnost. Zakládáme si na komplexnosti a preciznosti našich služeb a neustále je obohacujeme o nejnovější poznatky. Také spolupracujeme se znaleckými ústavy i odborníky z příslušných oborů, abychom Vám dokonale porozuměli a nabídli profesionální a přínosné řešení.

Ekonomicko-organizační poradenství

Právě ekonomicko-organizačním poradenstvím jsme kdysi začínali a během let se nám povedlo nashromáždit rozsáhlé know-how napříč obory.

Pomohli jsme desítkám společností k lepší prosperitě, efektivnějšímu provozu, flexibilnějšímu fungování a lepšímu využívání zdrojů (lidských, výrobních nebo finančních). Někdy jsou při ekonomicko-organizačním poradenství důležité zkušenosti a znalosti, jindy je to jen nezaujatý pohled profesionálů zvenčí, a zažité stereotypy se dávají do pohybu.

Dokážeme Vám nabídnout komplexní poradenské služby i metodickou podporu. Dbáme na to, aby pro Vás byla spolupráce přínosná a inspirativní.

S čím vším Vám umíme pomoci?

Strategie a organizační rozvoj podniků

Zaměříme se zejména na vnitropodnikové řízení, organizační strukturu a efektivitu výroby. Najdeme rezervy a vymyslíme strategii. Navrhneme Vám účelná opatření, která dokážeme podložit buď z teorie a praxe strategického managementu, anebo detailními propočty.

Více…

Ekonomické, finanční a právní systémy a agendy

Provedeme důkladnou analýzu účetnictví, hospodaření a finančních toků společnosti. Na jejím základě jsme schopni vypracovat optimální metodiku účetnictví, navrhnout systém dlouhodobého plánování nebo řízení cash-flow. Pomůžeme Vám s cenotvorbou, při oceňování a stanovení bonity podniků anebo při změně vlastnictví.

Více…

Rozvoj lidských zdrojů

Jsme schopni kompletně řešit všechny záležitosti spojené s personalistikou.

Více…

Projektové řízení

Pomůžeme vám nastavit krátkodobé i dlouhodobější projekty (investiční akce, strukturální změny) tak, aby byly realizovány správně, včas a v rámci finančního rozpočtu.

Více…

Školení, lektorská činnost

Všechny naše znalosti také předáváme dál a jsme schopni uspořádat školení na různá témata z oblasti strategie, řízení, účetnictví a další.

Více…

Ostatní

Kromě toho máme mnoho zkušeností i v dalších oblastech, namátkou:

  • komplexní zpracování projektů,
  • vytváření podnikatelských záměrů,
  • vyhledávání a výběr partnerů,
  • tržní oceňování,
  • poradenství ve spisové službě.
Vedení účetnictví Brno